Verzekering

Welkom op de website van

 

EHBO vereniging

Breda Centrum

 

Wij, EHBO vereniging Breda Centrum, zijn gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad

Verzekering

 

De ehbo'er die ehbo-diensten verricht is verzekerd via de Vereniging. Een voorwaarde is wel dat deze ehbo-diensten van tevoren zijn aangemeld bij het bestuur van EHBO vereniging Breda Centrum. Bij de melding moet het volgende worden doorgegeven: de datum, het tijdstip van begin en einde, de naam van de vereniging/organisatie/particulier die het evenement organiseert en de namen van de ehbo'ers die de ehbo-dienst verrichten.

 

De verzekering bestaat uit een WA, Schade, Ongevallen en een Rechtsbijstand- verzekering. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat altijd eerst de eigen verzekering aangesproken moet worden. Deze verzekering is dus een aanvullende verzekering.

 

Bij schade moet men dit direct doorgeven bij het bestuur van de EHBO-vereniging, omdat het bestuur de schade binnen 24 uur gemeld moet hebben bij de verzekeraar.

 

De verzekeringen zijn ook van toepassing als men diensten verricht bij een evenement. Een voorwaarde is dan wel dat dit evenement tevoren moet zijn aangemeld bij het bestuur van de EHBO-vereniging. Bij degene die de hulpverleningsdiensten organiseert is bekend of een evenement is aangemeld.

 

Verzekerd zijn alle (ere)leden die aangemeld zijn bij de beheerder van de ledenadministratie, (het secretariaat).

 

De voorwaarden van deze verzekering zijn te vinden op: www.breda-actief.nl

 

Volg ons op Facebook:

www.facebook.com/ehbobredacentrum