Samenstelling

Welkom op de website van

 

EHBO vereniging

Breda Centrum

 

Wij, EHBO vereniging Breda Centrum, zijn gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad

Samenstelling bestuur en organisatie EHBO vereniging Breda Centrum:

 

Voorzitter: dhr. Boudewijn Veltman

Takenpakket: Geeft leiding aan de vereniging en de vergaderingen. Doet aan PR en geeft ondersteuning daar waar

nodig.

 

Vice voorzitter: dhr. Albert Korzilius

Takenpakket: Vervangt de voorzitter indien nodig en neemt zijn taken waar.

 

Secretariaat: mevr. Silvia Jansen, ehbobredacentrum@live.nl

Takenpakket: Verricht alle secretariële werkzaamheden voor de vereniging en is aanspreekpunt voor de leden.

Tevens is dit het adres voor externe contacten. Is belast met de coördinatie van alle opleidingen van EHBO en

reanimatie.

Verzorgt tevens de ledenadministratie en maakt verslagen van alle vergaderingen.

Penningmeester: dhr. Jan Temmen, jpthee@hotmail.com

Takenpakket: Verantwoordelijk voor alle financiële handelingen voor de vereniging. Is belast met het aanvragen van

subsidies.

Geeft daar waar nodig ondersteuning aan de vereniging.

Bestuurslid: dhr. A. Vermeeren

 

 

Medisch adviseur: Albert Korzillius, arts

 

Hoofd Opleidingen: Alex Vermeeren

 

Kaderinstructeur: Alex Vermeeren

 

Jeugd EH A: -

Mentoren: Coriena Filius

Silvia Jansen

Bas Kennis

Piet de Leeuw

 

Materiaalverzorging: Bas Kennis

Koffie verzorging: Bep van Berkom

 

Ereleden: Bep van Berkom

Jos Horbach

Marian Horbach

Wim de Vos

Mimi de Vos

 

Volg ons op Facebook:

www.facebook.com/ehbobredacentrum