Algemeen vereniging

   Welkom op de website van


           EHBO vereniging

             Breda Centrum


Wij, EHBO vereniging Breda Centrum, zijn gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad

                                                                                     Volg ons op Facebook:

                                                                    www.facebook.com/ehbobredacentrum                     

Algemeen


Welkom bij EHBO vereniging Breda Centrum, opgericht in 1978!


Een actieve vereniging in het geven van cursussen.
- Statutaire naam: EHBO vereniging Breda Centrum


- Verenigingsjaar: 41ste, datum van oprichting 1 september 1978.

  Kamer van Koophandel te Breda op 24 maart 1980 onder nummer V281558/40281558.

  Verenigingsnummer van de Nationale Bond/Oranje Kruis: 24880036


- Bankrelatie: Rabobank te Breda, IBAN rekeningnummer NL27 RABO 0108 9869 26 t.n.v. EHBO vereniging "Breda Centrum"


- Contributie per verenigingsjaar: €37,50 over te maken op bovenstaand bankrekeningnummer o.v.v. "contributie seizoen ..."


- Secretariaat: ehbobredacentrum@live.nl


- Leslocatie: KBS 'De Burchtgaarde', Stoutenburgstraat 26 te Breda.                                                      

Doelstelling:

De kennis en vaardigheid van EHBO op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden om hulp te verlenen op elk gevraagd en ongevraagd moment.


Hoe:

Door het gehele jaar herhalingslessen te verzorgen, door het geven van nieuwe EHBO cursussen en door hulp te verlenen bij evenementen of grootschalige incidenten. Tevens door hulp te verlenen aan de medemens op elk moment, gevraagd en ongevraagd bij een ongeval als de EHBO'er hiervan kennis neemt. En door het geven van cursussen reanimatie en herhalingslessen reanimatie voor deelnemers die geen lid zijn van de EHBO-vereniging.


Doelgroepen:

Iedereen, die ouder is dan 16 jaar en een EHBO-diploma wil halen. Alle leden van de vereniging, die een geldig diploma hebben en deze geldig willen houden. Iedereen die interesse heeft en ouder is dan 16 jaar en opgeleid wil worden voor reanimatie die geen lid zijn van de EHBO-vereniging. Vervolgens deze personen, die al in het bezit zijn van een reanimatie-certificaat en die dit ieder jaar komen verlengen.


Activiteiten:

De vereniging is actief in het begeleiden van diverse evenementen, waaronder de intocht van Sinterklaas in Breda, ondersteuning tijdens diverse wielerwedstrijden, hockeytoernooien enz.Samenstelling bestuur en organisatie EHBO vereniging Breda Centrum:


Voorzitter:           dhr. Boudewijn Veltman

                           Takenpakket: Geeft leiding aan de vereniging en de vergaderingen. Doet aan PR en geeft ondersteuning daar waar 

                            nodig.                                 


Secretariaat:         mevr. Silvia Jansen, ehbobredacentrum@live.nl

                            Takenpakket: Verricht alle secretariële werkzaamheden voor de vereniging en is aanspreekpunt voor de leden.

                            Tevens is dit het adres voor externe contacten. Is belast met de coördinatie van alle opleidingen van EHBO en

                             reanimatie.

                             Verzorgt tevens de ledenadministratie en maakt verslagen van alle vergaderingen.

   

Penningmeester:   dhr. Jan Temmen, jpthee@hotmail.com

                            Takenpakket: Verantwoordelijk voor alle financiële handelingen voor de vereniging. Is belast met het aanvragen van   

                            subsidies.

                            Geeft daar waar nodig ondersteuning aan de vereniging.

   

Bestuurslid:            dhr. A. Vermeeren 

Medisch adviseur:            Albert Korzillius, arts


Hoofd Opleidingen:          Alex Vermeeren


Kaderinstructeur:            Alex Vermeeren

Bas Kennis

                                     


Jeugd EH A:                     -

 

Mentoren:                       Coriena Filius

                                       Silvia Jansen

                                       Piet de Leeuw

                                       


Materiaalverzorging:       Bas Kennis

   

Koffie verzorging:            Bep van Berkom


Ereleden:                         Bep van Berkom

                                       Jos Horbach

                                       Marian Horbach

                                       Wim de Vos

                                       Mimi de VosKwaliteit


Alle lessen worden verzorgd door gediplomeerde kaderinstructeurs. Zij worden geassisteerd door onze mentoren, dit zijn gediplomeerde EHBO-ers welke allen actief zijn als EHBO-er.


Wij maken gebruik van moderne apparatuur, waaronder: lap-top en beamer.


EHBO vereniging Breda Centrum is gecertificeert door de Nederlandse Reanimatie Raad.


Tevens is de vereniging aangesloten bij de overkoepelende organisatie het "Oranje Kruis".Verzekering


De ehbo'er die ehbo-diensten verricht is verzekerd via de Vereniging. Een voorwaarde is wel dat deze ehbo-diensten van tevoren zijn aangemeld bij het bestuur van EHBO vereniging Breda Centrum. Bij de melding moet het volgende worden doorgegeven: de datum, het tijdstip van begin en einde, de naam van de vereniging/organisatie/particulier die het evenement organiseert en de namen van de ehbo'ers die de ehbo-dienst verrichten.


De verzekering bestaat uit een WA, Schade, Ongevallen en een Rechtsbijstand- verzekering. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat altijd eerst de eigen verzekering aangesproken moet worden. Deze verzekering is dus een aanvullende verzekering.


Bij schade moet men dit direct doorgeven bij het bestuur van de EHBO-vereniging, omdat het bestuur de schade binnen 24 uur gemeld moet hebben bij de verzekeraar.


De verzekeringen zijn ook van toepassing als men diensten verricht bij een evenement. Een voorwaarde is dan wel dat dit evenement tevoren moet zijn aangemeld bij het bestuur van de EHBO-vereniging. Bij degene die de hulpverleningsdiensten organiseert is bekend of een evenement is aangemeld.


Verzekerd zijn alle (ere)leden die aangemeld zijn bij de beheerder van de ledenadministratie, (het secretariaat).


De voorwaarden van deze verzekering zijn te vinden op: www.breda-actief.nlLeden informatie


Het secretariaat houdt een ledenlijst bij met diverse gegevens van de leden.

Aan de hand van deze lijst worden onder andere diploma's, verlengingen etc. aangevraagd en wordt de post verstuurd.

Deze informatie dient ook als uitgangspunt voor de penningmeester van de EHBO vereniging.


Het is dus voor iedereen van belang dat deze lijst de juiste gegevens bevat.

Het verzoek van het secretariaat is dan ook om wijzigingen in de gegevens zo snel mogelijk door te geven aan het secretariaat.

Hierbij valt te denken aan adreswijzigingen, naamswijzigingen, verandering telefoonnummer, verandering email-adres, etc.

De gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden gerelateerd aan de EHBO-vereniging.


Als bovengenoemde veranderingen optreden in uw omgeving dan kunt u dit doorgeven via mail aan het secretariaat: ehbobredacentrum@live.nlPrivacybeleid EHBO VERENIGING BREDA CENTRUM

 

EHBO VERENIGING BREDA CENTRUM ("EHBO vereniging Breda Centrum", "wij", "ons" of "onze") doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens gebruik te maken van onze websites www.ehbobredacentrum.nl en www.facebook.com/ehboverenigingbredacentrum  (hierna te noemen Website) raden wij je aan onderstaand privacy beleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, maar als wij dit doen dan vermelden wij dit op onze Website.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten te leveren. Om een lidmaatschap af te sluiten deel je je volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres en IBAN met EHBO VERENIGING BREDA CENTRUM .

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hieronder nader omschreven.


Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

EHBO VERENIGING BREDA CENTRUM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:             

- Het afsluiten van een lidmaatschap via onze Website                                                                                     

- Inschrijven voor evenementen via onze Website of via een geïntegreerd EHBO VERENIGING BREDA CENTRUM inschrijfformulier op de site van een    bij de EHBO VERENIGING BREDA CENTRUM aangesloten organisatie                                                                                                                                                                  - Correspondentie per mail over activiteiten op www.ehbobredacentrum.nl die aansluiten bij jouw voorkeuren                                                                                                                                                                 - Het verwerken en publiceren van je review op onze website                                                                       

- Het verzenden van onze nieuwsbrief                                                                                                                 

- Je te bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren                                         

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten                                                                                       

- Het verbeteren van ons aanbod van diensten en de afstemming daarvan op jouw voorkeuren             

- Afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen, het uitvoeren van audits en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.                                                                                                                      Voor de financiële administratie van onze vereniging de bewaartermijnen van de belastingdienst worden gehanteerd.                                                                                                                                              De administratieve gegevens zullen na opzeggen binnen twee maanden worden verwijderd.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen noch verstrekken. Indien wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, zuiver voor EHBO (en EHBO- gerelateerde) doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het bestuur neemt hierin een beslissing. Een voorbeeld van wanneer wij gegevens delen is met het Oranje Kruis voor de registratie en verlenging van je diploma.


Beveiliging

EHBO VERENIGING BREDA CENTRUM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ehbobredacentrum@live.nl .

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via ehbobredacentrum@live.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met ehbobredacentrum@live.nl .

Heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ehbobredacentrum@live.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. EHBO VERENIGING BREDA CENTRUM zal zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

 Verschillende media uitingen

Verschillende media uitingen kunnen zijn: pint media (flyers, posters enz.), social media (Facebook, Twitter enz.) en andere communicatiemiddelen (o.a. website). Wij willen u vragen akkoord te gaan met het maken van foto’s en video’s waarbij wij gebruik van kunnen maken voor verschillende uitingen onder de naam EHBO VERENIGING BREDA CENTRUM. Leden en bestuur kunnen aangeven op voorhand niet akkoord te gaan met publicatie van persoonlijk beeldmateriaal. Foto’s en ander beeldmateriaal genomen tijdens bijeenkomsten van EHBO VERENIGING BREDA CENTRUM kunnen worden gepubliceerd op de diverse sociale media. Indien u niet akkoord gaat zien wij graag een reactie tegemoet. Leden kunnen te allen tijde aangeven alsnog niet akkoord te gaan en verzoeken tot verwijdering van eigen persoonlijk beeldmateriaal.

 

Vragen?

Heb je vragen? Dan kan je ons bereiken via een van de onderstaande kanalen:

E-mail: ehbobredacentrum@live.nl

Bedrijfsadres: Moeskes 15, 4871 AE Etten-Leur

 

Dit privacybeleid is opgesteld in mei 2018.